Coffee beans
Coffee beans

Privacybescherming

https://coffee-bike.com/wp-content/uploads/2016/12/stoerer-icon-hoch.png

Doe mee aan een van onze Coffee-Bike online webinars!

Coffee-Bike GmbH gaat zeer zorgvuldig om met de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen aangaande de privacybescherming. Uw gegevens worden door ons niet gepubliceerd. Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden.
Onze website kan links naar de websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop dat deze privacyverklaring uitsluitend geldt voor de website van Coffee-Bike GmbH.

 

1. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de genoemde doeleinden en alleen voor zover nodig om de gestelde doelen te bereiken.
De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via een van onze websites (b.v. uw naam en adres of e-mail adres) worden alleen gebruikt voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt. Daarnaast zullen wij de gegevens gebruiken voor incidentele aanbiedingen of om u te informeren over nieuwe producten, diensten of acties die voor u van interesse kunnen zijn. Natuurlijk zullen wij u binnen het kader van de wettelijke voorschriften daartoe vooraf om toestemming vragen. Bij de informatieverstrekking met wervend karakter wordt u gewezen op uw wettelijke recht op verzet.

 

2. Cookies + Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de exploitanten van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Google zal de informatie eventueel ook aan derden verstrekken, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of voor zover die derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere informatie van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de informatie die Google over u verzamelt op de daarvoor
beschreven wijze en voor het daarvoor beschreven doel. Het verzamelen en opslaan van informatie kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst worden herroepen.

3. Recht op informatie en contactgegevens

U hebt het recht te worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld en opgeslagen, verder hebt u het recht op correctie, het blokkeren en wissen van onjuiste gegevens.
U hoeft zich daartoe slecht tot onze telefooncentrale te wenden, een e-mail te schrijven aan info@coffee-bike.com of ons een brief te sturen via de post.

Coffee-Bike GmbH
Adolf-Köhne-Straße 6
D-49090 Osnabrück
Telefoon: Rekening houden met, geldigheid en actualiteit van de privacyverklaring

De verdere ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën kan ertoe leiden dat deze privacyverklaring moet worden herzien. Coffee-Bike GmbH houdt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde met uitwerking voor de toekomst te wijzigen. Wij adviseren u de actuele privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

Status: 1 januari 2011

Franchisepartner worden

+49 (0)541/580 588-20 Infomateriaal aanvragen Discovery Day bezoeken

Een Coffee-Bike boeken

+49 (0)541/580 588-25 Eigen evenement plannen